Eurolawyers Advokatfirma

Vi är en svensk-fransk advokatbyrå vars jurister har lång erfarenhet av både svensk och fransk juridik.

Svensk-fransk affärsjuridik är vår nisch sedan byrån grundades 1991 av advokat Jean-Jacques Zander, ledamot av Stockholms och Paris advokatsamfund.

Vi biträder dig som vill köpa fastighet

Eurolawyers Advokatfirma biträder även privatpersoner, bland annat när det gäller svensk-franska arvsärenden, förmögenhetsförvaltning och förvärv av fastigheter i Frankrike.

Att köpa en fastighet i ett annat land är komplicerat, inte minst i Frankrike där förfarandet kan upplevas som invecklat. Eurolawyers Advokatfirma kan fungera som länk mellan klienten, den franska notarien och myndigheter. Vi analyserar tillsammans med klienten juridiska och skatterättsliga konsekvenser vid arv, gåvor eller försäljning.

Vi granskar de franska avtalen

Vi granskar de franska avtalen och förklara innehållet för klienten på svenska, tar fram underlag som efterfrågas och upprättar rättsintyg. Officiella franska fullmakter kan undertecknas vid vårt kontor i Stockholm i stället för vid det franska notariekontoret.

Eurolawyers Advokatfirmas mervärde är vår förmåga att analysera och lösa juridiska frågor som kräver en jämförande analys av fransk och svensk juridik.

Eurolawyers Team

För mer info, kontakta:

Advokat Jean-Jacques Zander
jjzander@eurolawyers.net

Jurist Victoria Tasso
vtasso@eurolawyers.net

Besök vår hemsida:

Läs mer om all våra tjänster på:

www.eurolawyers.net